Peşinatsız ev almak isteyen kişilerin de intikal vergisi ödemeleri zorunlu kılınıyor. Veraset ve intikal vergisi almak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak gerekiyor. Vergiye konu olabilmesi için de muris tarafından bırakılan malların, Türk vatandaşı olduğu halde yurt dışında bulunsa dahi mallar varise  intikal edebiliyor ve vergi konusu olabiliyor.
Veraset ve intikal vergisi için varis olmak gerekmiyor. İntikal vergisinde şans oyunları, dul ve yetimler için verilen ödenekler, emekli ikramiyelerini de kapsayan bir vergi çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Varisin ise kalan malların kendisine aktarılması için, öncelikle beyanname vermesi gerekiyor.

Beyanname Vermeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Gayrimenkul beyanı: Bulunduğu yıla ait emlak vergisi hesap edilerek açıklanmaktadır. Ticari sermaye beyanı:  Bilanço olarak tutulan defterlerde kişinin ölüm zamanına denk gelmesi ile birlikte aynı gün öz sermaye olarak ikrar edilir. Menkul mal ve gemi beyanı:  Rayiç bedellere bakılarak karar verilen bir beyan türüdür.
Hisse senedinin beyanı: hisse senedi kayıtlı ise kişinin ölümünden 3 yıl önceye kadar en son gerçekleşen işlem tarihi dikkate alınır. Borç senedi beyanı: borç senedinin üzerinde beyan edilmiş olan değer dikkate alınır. Yabancı paranın beyanı: borsadaki rayiç bedel dikkate alınarak açıklanır. Hakkın beyanı:  tapu siciline kayıtlı olan değeri baz alınarak hesap edilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları Nelerdir?

2021 yılında yeni vergi sirkülerinin yayınlanması ile birlikte vergi oranları da açıklandı. Ev almak isteyenler için de önemli bir konu olan vergi oranları şu şekildedir;
380.000 TL için %1
900.000 TL %3,
1.900.000 TL %5,
3.600.000 TL için %7,
6.800.000 TL fazlası için de %10 olarak veraset vergi oranı belirlenmiştir.
Hibe (ivazsız) mallarda ise hesap oranları farklılık göstermektedir. Şans oyunlarından gelen kazançlar için hesaplanacak vergi oranı ise %20 olarak belirlenmiştir. Vergiye dâhil olan kişiler ise beyanname vermekle yükümlüdür. Kiracıların da ödemesi gereken bir vergi türüdür. Kiracıya ev kirası dışında bir de intikal vergisi ödemesi gerektiği kanunen belirtilmiş maddeler arasında yer alıyor.